FILMY

PRODUKCJA TV
filmy promocyjne (tv, youtube, facebook)
spoty reklamowe
filmy korporacyjne
filmy instruktażowo – szkoleniowe
filmy przyrodnicze
filmy dokumentalne
konferencje, eventy (wielokamerowa realizacja)